08-20 21 10
info@kompetensgruppen.se

Sjukdomsklassifikation – att se nyttan med kodning

Maria har stor kunskap och lång erfarenhet av vårdadministratörsyrket, samt har arbetat aktivt med sjukdomsklassifikation de senaste 13 åren, varav de senaste fem som enhetschef.

Datum:

Dag 1
 Malmö 20 oktober
– Jönköping 24 oktober
– Stockholm 14 november
– Umeå 17 november
– Göteborg 23 november

Detaljerad information, tid och plats hittar du här


Om föreläsningen

Maria har en förmåga att på ett pedagogiskt och tydligt sätt bjuda in till ämnet sjukdomsklassifikation. Under förmiddagen kommer Maria att bland annt ta upp:

Klassifikationsbegrepp – vikten att prata om samma saker
Vad menar vi när vi säger DRG? Vad är primär- och sekundärklassificering? Vad är det för skillnad mellan att ställa en diagnos och att klassificera/koda?
Användningsområden – varför ska vi koda och för vem?
ICD-10-SE – Klassifikationens uppbyggnad
KVÅ (klasifikation av vårdåtgärder)
Kodningsanvisningar och regelver
Om föreläsaren
Maria Ekelund arbetar som enhetschef på Hälso- och sjukvårdens klassifikationsenhet i Region Värmland.

Om föreläsaren

Maria har stor kunskap och lång erfarenhet av vårdadministratörsyrket, samt har arbetat aktivt med sjukdomsklassifikation de senaste 13 åren, varav de senaste fem som enhetschef.

Maria har varit ordförande i Rikssektionen för diagnoskodning (RDK) i 6 år samt samt utbildar blivande vårdadministratörer i ämnet sjukdomsklassifikation på yrkeshögskolan i Kristinehamn sedan 2015.

I samarbete med RDK och LSF har Maria genomfört introduktionsdagarna i sjukdomsklassifikation.