08-20 21 10
info@kompetensgruppen.se

Vårdadministratör – en nyckelroll på kliniken

Seminariet leds av: Wictoria Jacobsson, vårdenhetschef och Sophia Gladh, vårdadministratör

Följ med oss och hör hur vi startade för flera år sedan, där vi genom struktur och användning av vårdadministratörernas kunskap och kapacitet har gett kliniken goda kunskaper om patientgruppernas behov.

Datum:

Forum Biomedicin dag 1
– Örebro 2 oktober,
– Malmö 10 oktober,
– Stockholm 14 november,
– Göteborg 5 december

Agenda:

9:00 Seminariet börjar
10:00 Förmiddagskaffe
10:20 Fortsatt seminarie med Wiktoria och Sophia
12:00 Gemensam lunch

Detaljerad information, tid och plats hittar du här


Om seminariet

Följ med oss och hör hur vi startade för flera år sedan, där vi genom struktur och användning av vårdadministratörernas kunskap och kapacitet har gett kliniken goda kunskaper om patientgruppernas behov. Vår klinik arbetar i sektioner tillsammans med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Patientbehovet används som grund i verksamhetsplaneringen och utfallet följs upp veckovis och sedan styrs mottagningen så att resurserna används effekivt till alla patientgrupper.

Resultatet av arbetssättet blir en ökad tillgänglighet och likvärdig vård för patienterna samt även en tydlighet i planeringen för medarbetarna vilket ger en hållbar arbetsmiljö. För vårdadministratörernas del ger det tydliga och varierande arbetsuppgifter där dagarna inte bara slukas av att skriva diktat. Vi har mål för vår verksamhet och en befattningsbeskrivning för alla vårdadministratörer och vi har gjort vårdadministra-törsgruppen synliga på kliniken. Rätt använd kompentens gynnar hela kliniken och alla yrkesgrupper.

Hur har vi då gått från att vara en grupp med för få vårdadministratörer till en välbemannad grupp? Hur har vi lyckats skapa en klinikövergripande roll för våra vårdadministratörer? Välkommen att följa med på vår resa, den har bara börjat!