08-20 21 10
info@kompetensgruppen.se

Det är klurigt att skriva bra

När vi skriver är det mycket som ska stämma. Vi behöver anpassa texten efter syfte, målgrupp och genre. Innehållet ska vara relevant och strukturen överskådlig. Språket ska vara tydligt och begripligt.

Datum:

Dag 2
– Örebro 3 maj
– Linköping 6 maj
– Helsingborg 10 maj
– Uppsala 17 maj
– Luleå 20 maj

Detaljerad information, tid och plats hittar du här


Om innehållet

När vi skriver är det mycket som ska stämma. Vi behöver anpassa texten efter syfte, målgrupp och genre. Innehållet ska vara relevant och strukturen överskådlig. Språket ska vara tydligt och begripligt.
I yrket som biomedicinsk analytiker skriver man livsviktiga texter som ska förstås av både medicinskt kunniga och patienter. Det ställer stora krav på såväl ämneskunnighet som språkkänsla.

I denna workshop får du fördjupa dig i skrivandets utmaningar och diskutera några konkreta texter. Hanna går
igenom en praktisk arbetsmetod för skrivprocessen, och väcker frågor om de specifika villkor som gäller för de texter
du skriver i din yrkesroll.

Om föreläsaren

Hanna Hallmén är språkkonsult och driver det egna företaget Morfa ord & form sedan 17 år. Hon är också en uppskattad lärare i skrivande och retorik på Stockholms universitet.

Läs mer om Hanna och hennes arbete på hannahallmen.se